Sắp ra mắt

CÔNG THÀNH CHIẾN - ĐỒ XANH
Máy chủ mới : NAM NHẠC TRẤN

Khai mở test : 11/11/2019
Open chính thức : 19H ngày 23/11/2019

TRANG CHỦ Fanpage